مدارک مورد نیازبرای اخذ ویزای تحصیلی اتریش1- تکمیل فرم درخواست ویزای تحصیلی به صورت کامل .

2- ارائه اصل گذرنامه معتبر ( داشتن حداقل 6 ماه اعتبار )

3- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی 

4- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه همسر در صورت متاهل بودن.

5- ترجمه ی آلمانی شناسنامه با تاییدیه وزارت امور خارجه و تائید سفارت اتریش.

6- عکس رنگی پاسپورت به اندازه ی 5*3 در 5*4

7- ارائه تعهدنامه ی مالی توسط متقاضی تحصیل در اتریش ( باز کردن حساب ارزی به مبلغ 10000یورو و حساب ریالی به نام شخص متقاضی . افراد تا 24 سال مبلغ 5000 یورو و افراد بالای 24 سال مبلغ 10000یورو باید حساب ارزی داشته باشند.)

*تعهدنامه ی مالی باید به سفارت اتریش ارائه گردد.

*منبع مالی پولی که به حساب فرد واریز شده است ، باید برای سفارت مشخص شده باشد.

8-  ارائه فیش حقوقی ، تائیدیه حقوقی ، قرارداد کار، تائیدیه بیمه بازنشستگی و یا سایر بیمه ها.

9-ارائه مدارکی مبنی بر اینکه فرد دارای سرمایه کافی برای خروج از کشوراست و امکان تحصیل در کشور اتریش را دارد. 

10- ارئه گواهی پذیرش و یا دریافت درخواست پذیرش از طرف یک دانشگاه در کشور اتریش.

11- ارائه گواهی عدم سوپیشینه از طرف فرد متقاضی .

12- ارائه ترجمه آلمانی گواهی عدم سوپیشینه با تاییدیه وزارت امور خارجه و تاییدیه از سفارت اتریش.

13- ارائه قرارداد اجاره محل سکونت فرد متقاضی در اتریش و همچنین ارائه تاییدیه واریز پول ، به خوابگاه ، به نام شخص متقاضی. 

14- ارائه بیمه نامه مسافرتی فرد متقاضی

 

 تمامی مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصلی اتریش که در بالا ذکر شد جهت ارائه به سفارت اتریش ، باید به زبان آلمانی ترجمه شود.