مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی مجارستان 1. اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده).
 2. اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
 3. فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزاهای قبلی شنگن و مجارستان.
 4. تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل)
 5. هر فرد 2 قطعه عكس 4×3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو.
 6. ترجمه انگلیسی شناسنامه و فتوكپی فارسی مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.
 7. ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار یا روزنامه رسمی، یا پروانه كسب اتحادیه و گواهی اشتغال به تحصیل با مهر و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

* در گواهي اشتغال به كار بايد سمت و ميزان درآمد مسافر ذكر شده باشد.

* در گواهي اشتغال به كار بايد سمت و ميزان درآمد مسافر ذكر شده باشد.

* براي افراد بازنشسته، حكم بازنشستگي يا كارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.

 1. پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).
 2. ترجمه انگلیسی سند مالكیت به نام مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.

* در صورتيكه پدر با خانواده مسافرت نمي كند، ترجمه انگليسي رضايت نامه پدر خانواده جهت مسافرت همسر و فرزندان و تقبل هزينه ها الزامي است.

 1. ارائه ضمانت بازگشت
 2. فرم درخواست به طور کامل پر شده و توسط متقاضی امضا شده است.
 3. دو عکس با پس زمینه سفید (پرسنلی)
 4. گذرنامه / اسناد مسافرتی باید:
  • حداقل سه ماه اعتبار داشته باشید پس از ماندن در نظر گرفته شده
  • در 10 سال اخير صادر شود.
  • دارای 2 صفحه خالی (گذرنامه های قدیمی توصیه نمی شود.)
 5. رزرو (های) محل اقامت برای کل طول اقامت (که در مورد تورهای متعدد شهر همه رزرو مورد نیاز است).
 6. گواهی کارفرما و لغزش حقوق سه ماهه گذشته./ لغو بازنشستگی سه ماهه گذشته. / در صورت خود – اشتغال، گواهی ثبت نام. / برای گواهی دانش آموزاناز مدرسه.
 7. گردش مالی حساب بانکی (سه ماه گذشته.)
 8. برای افراد سالخورده اعلامیه نماینده قانونی در مورد پوشش از هزینه های تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی عمومی. درصورت سفر به تنهایی یا با یک والدین (نماینده قانونی)، از افراد خواسته می شود که یک نماینده باشند اعلامیه نمایندگان قانونی / دیگر قانونی است نماینده.
 9. رزرو بلیط بازگشت.
 10. برنامه سفر دقیق
 11. بیمه درمانی در خارج از کشور معتبر است برای تمام کشورهای شنگن. بیمه باید متقاضی را حداقل 30000 یورو پرداخت کند معادل برای همه خطرات، مانند تصادف، بیماری، اورژانس پزشکی و غیره.
 12. ترجمه گواهی نامه تولد (شناسنامه)
 13. معامله عنوان توصیه می شود.
 14. کپی پاسپورت و ویزای قبلی.
 • با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.
 • طبق آخرین استعلام از سفارت، فقط در صورت ارائه دعوتنامه، ویزای توریستی داده می شود؛ مگر پدر و مادر دانشجو.

Top of Form